Kmd-Vina Co., Ltd: Center for Supporting Korea Medical Devices

Địa chỉ:
Tầng 8, số 402 Huỳnh Văn Bánh, Phường 14, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh
Điện thoại:
+84-8-6292 1520
Fax:
+84-8-6292 1527
Mobile:
+84-962 75 2200
E-mail:
This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Website:
Tất cả các thông tin được đánh dấu * là bắt buộc.

Xem vị trí trên bản đồ