Tin tức

Tin tức KMDICA

Tin tức giáo dục

Ngày 05 tháng 02 năm 2015 lúc 9 giờ sáng, đại diện Ban lãnh đạo trường Đại học Nguyễn Tất Thành đã có buổi làm việc với đại diện của Hiệp hội hợp tác Công nghiệp TBYT Hàn Quốc (KMDICA)